PYTANIA I ODPOWIEDZI

Q?

Jak wygląda dzień w żłobku?

A.

Przykładowy plan dnia został zamieszczony na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać jednak, że ma on
charakter poglądowy, co znaczy, że terminy oraz rodzaje zajęć mogą być zmieniane tak, aby wpasować się w
nastrój i potrzeby dzieci.

Q?

Co moje dziecko powinno zabrać ze sobą do żłobka?

A.

Każde dziecko w naszym żłobku posiada swoją półeczkę w szatni na której powinno znajdować się ubranko na
zmianę oraz kapcie. Pościel i wszystkie materiały edukacyjne zostaną zapewnione przez żłobek.

Q?

Jakie kwalifikacje posiadają opiekunki?

A.

Każda z osób pracujących w naszym żłobku posiada wykształcenie pedagogiczne oraz niezbędne doświadczenie.

Q?

Jak wygląda okres adaptacyjny?

A.

Tydzień przed planowanym przyjściem dziecka do żłobka rozpoczyna się okres adaptacyjny. W pierwszych
dniach rodzic przebywa na sali zabaw wraz z dzieckiem co zapewnia łagodne zaznajomienie się z nowym
miejscem. Dla rodzica jest to również okazja do przyjrzenia się pracy w żłobku i zapoznania z wszystkimi
opiekunkami. Czas przebywania rodzica w żłobku ulega stopniowemu skracaniu do okresu, kiedy dziecko będzie
czuło się w pełni bezpiecznie podczas jego nieobecności. Okres adaptacyjny jest ustalany z Dyrektorem oraz
dostosowywany do indywidualnych potrzeb dziecka.

Q?

Jak mogę otrzymać dofinansowanie z Urzędu Miasta?

A.

Wystarczy, że jeden z rodziców wraz z dzieckiem jest zameldowany na stałe bądź czasowo na terenie miasta Poznania.

Q?

Moje dziecko jest alergikiem pokarmowym, czy to problem dla cateringu?

A.

Firma cateringowa z którą współpracujemy posiada możliwość stworzenia indywidualnej diety dla każdego dziecka w zależności od jego potrzeb.