PROGRAM

NAJLEPSZĄ NAUKĄ JEST ZABAWA!

Programy wychowania i kształcenia dzieci w Jagodowej Krainie, nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka, na rozwijanie naturalnych predyspozycji i talentów oraz przygotowanie dzieci do nauki w przedszkolu. 

W Żłobku Niepublicznym "Jagodowa Kraina" poznajemy język angielski poprzez zabawę: piosenki, tańce, rymowanki, wierszyki. Nauka prowadzona jest również przez wykwalifikowaną kadrę ze szkoły POLIGLOTEK. 

Naszymi częstymi gośćmi są artyści z Filharmonii Poznańskiej "ProSinfonika", prowadzimy dogoterapię, rytmikę, odwiedzają nas teatrzyki dla dzieci i animatorzy. Cyklicznie prowadzimy warsztaty i szkolenia dla Rodziców w interesujących zagadnieniach. W żłobku, za zgodą rodziców prowadzony jest przegląd uzębienia dzieci przez panią stomatolog.

DSC_0014-2
A39C34C0.01CEAECE.2B272C3E

Filozofia

Maria Motessori uważała, ze każde dziecko rodzi się geniuszem, my natomiast uważamy, iż odpowiednio pokierowane wyrasta na człowieka sukcesu. Dzieci w wieku żłobkowym mają najsilniejszą potrzebę rozpoznawania świata, doskonale o tym wiemy, stąd nasza dewiza: troszczymy się kreatywny rozwój Twojego dziecka!

Główne założenia

Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym przy współpracy z nauczycielami, samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych.

Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności, koncentracja: odpowiednio przygotowany materiał wymaga od dzieci precyzji w działaniu, lekcja ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych, porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu, społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci w "Jagodowej Krainie" uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj, obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. 

DSC_0316-2

Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem, indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

DSC_0119-4

Główne cele "Jagodowej Krainy":

1.Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3, kierując się troską o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny, motoryczny, społeczny, a także wpływa na prawidłowy rozwój własnej osobowości i kultury.

2.Stwarzanie dzieciom rodzinnej, przyjaznej atmosfery.

3.Rozwijanie i stymulacja wszechstronnego rozwoju i zainteresowań dzieci, zgodnie z planem edukacyjnym żłobka.

4.Wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie wychowawczym dzieci.

Żłobek zapewnia niezbędną infrastrukturę do realizacji przedstawionej oferty programowej:

1.Program edukacyjny w żłobku jest dostosowany do wieku i stopnia rozwoju intelektualnego dzieci. Jest w odpowiedni sposób zbilansowany oraz właściwie skorygowany z ich wiekiem. 

2.Żłobek zapewnia dzieciom właściwą opiekę, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie oraz potrzebny rozwój intelektualny, psychomotoryczny, społeczny, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przy udziale psychologa.

DSC_0330-2
DSC_0022-5 (2)

Obszar opiekuńczy

W najmłodszym okresie życia dzieci najważniejsze dla rozwoju jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, a co z tym się wiąże - ważnym zadaniem jest zbudowanie dobrych relacji dziecka z personelem żłobka „Malinowa Kraina”. Ufna więź w relacjach z bliskimi osobami – w domu z rodziną, a w żłobku z personelem – zapewnia najlepszy rozwój małego człowieka. Bliskie relacje opiekuna z dzieckiem sprawiają, że opiekunowie potrafią odczytać potrzeby podopiecznych i reagują na nie. Tylko takie warunki sprawiają, że pełne poczucie bezpieczeństwa dzieci pozwala budować własną odrębność, rozwijać możliwości i wrażliwość najmłodszych. 

Obszar wychowawczy

Jednym z zadań Żłobka Niepublicznego „Malinowa Kraina” jest budowanie systemu wartości tak, aby dzieci orientowały się, jakie zachowania są dobre, a jakie złe, a także kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej przydatnej w nowych sytuacjach. Rozwijanie u dzieci pozytywnego obrazu własnej osoby oraz przynależności do grupy społecznej sprawia, że wkraczają w wiek przedszkolny bogatsze w doświadczenia. 

1239551_10152206613187942_1449832824_n
DSC_0237

Obszar edukacyjny

Główne zagadnienia programu edukacyjnego realizujemy przez odpowiednią organizację rytmu dnia, uwzględniając przy tym pory snu i czuwania. Plan ramowy bierze pod uwagę aktywność dzieci i dba zarówno o rozwój ruchowy, manipulacyjny, rozwój społeczny, poznawczy, jak i o rozwój mowy. Jagodowa Kraina zapewnia dzieciom ruch przy zachowaniu bezpieczeństwa fizycznego, dzięki temu dzieci mają okazję poznawać otaczający je świat oraz siebie. 

Aktywność fizyczna pobudza mózg, a co istotne decyduje o całościowym rozwoju psychomotoryki dziecka. Promujemy zdrowy styl życia, czuwając nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem naszych podopiecznych, szerząc jednocześnie wiedzę prozdrowotną wśród rodziców. Rozwijając zdolności plastyczne, muzyczne, ruchowe, społeczne oraz wiedzę o świecie, równomiernie rozkładamy informacje starając się nasycić wskazanych 5 płaszczyzn. Dochodzi tu do rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy, motoryki, interakcji międzyludzkich i umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy. Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego żłobka w przyszłości będą potrafiły spełniać swoje marzenia, prowadzić zdrowy tryb życia i realizować się. Dzięki stałemu rytmowi dnia z łatwością będą potrafiły odróżniać dobre nawyki od złych. 

DSC_0258

Realizując plan edukacyjny kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo w trakcie jego wykonywania. Zadania są odpowiednio dobrane do wieku i możliwości dzieci. Opiekunowie zaś mają zadanie niwelować przeszkody z jakimi dzieci sobie nie radzą i nakierować je tak, aby stały się one łatwiejsze do pokonania.

DSC_0081 (2)

Obszar organizacyjny

Żłobek pracuje w godzinach 6.30 do 18.00. Czas pracy żłobka to w odpowiedni sposób dobrane godziny. Otwierając się na zróżnicowany czas pracy rodziców naszych dzieci, jesteśmy w stanie zaoferować im duży przedział godzinowy, z którego swobodnie mogą korzystać. 

Oddając dziecko pod naszą opiekę mają możliwość wyboru 10 godzin dziennie tak, aby dopasować je do swoich godzin pracy. 

Plan pracy Żłobka Niepublicznego „Jagodowa Kraina” ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca z dziećmi w tym wieku to przede wszystkim podążanie za aktywnością dziecka i rozwijanie go w oparciu o zainteresowania.

facebook-20130911-095552